Haukkaa siivu pois Crocsin tuotteista. Koodi toimii vuoden 2018 alkuun asti.